Sastanak projektnog tima CAAT

U petak, 18. rujna 2020. održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), s predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), te predstavnikom tvrtke Roterm. Napravljen je kratak pregled provedenih aktivnosti, s…

read more

CAAT najavljen u kontekstu srodnih projekata u tijeku

U srijedu, 17. lipnja 2020, održana je javna tribina pod nazivom „Voda i klimatske promjene“ u okviru projekta WATERCARE sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u sklopu programa bilateralne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska. Konferencija se održavala tijekom jutra u splitskom hotelu Cornaro, a uz Interreg projekt WATERCARE predstavljen…

read more

Post covid-19 sastanak projektnog tima CAAT

U utorak, 16. lipnja 2020. održan je post covid-19 sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), zajedno sa predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), te s…

read more

Održan prvi online sastanak

U jeku globalne pandemije COVID-19, i CAAT tim je prebacio svoje djelovanje u online izdanje, pa je prvi online sastanak održan 8. travnja 2020 putem Skype platforme. Diskusija je uključivala iduće korake u provedbi, prvenstvo finalizaciju početnog plana nabave, kao i ostale administrativne obveze prema SAFU-u, kratku raspravu o statusu…

read more

Održan sastanak s predstavnicima tvrtke Roterm

U ponedjeljak, 9. ožujka 2020, u uredu prof. Roka Andričevića,  održan je sastanak s predstavnicima tvrtke Roterm d.o.o, koja je odabrana za administrativno vođenje projekta. Na sastanku su usuglašene obaveze i odgovornosti administrativnih voditelja, te dinamika komunikacije i odnosa između korisnika (voditeljske i partnerskih institucija).

read more

Objavljen prvi članak u časopisu Water

11. siječnja 2020, CAAT tim je objavio prvi članak u području izrade frugalnog sustava mjerenja površinske slanosti, temperature i brzine, a koje je nastalo kao proizvod pred-istraživanja za potrebe projekta CAAT. Rad je objavljen u otvorenom pristupu i može se naći na sljedećem linku: Divić, Vladimir; Galešić, Morena.; Di Dato,…

read more

Održan prvi sastanak tima projekta CAAT

U srijedu, 8.siječnja 2020., održan je prvi, “kick-off” sastanak tima projekta CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), zajedno sa predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF). Na sastanku je…

read more

Potpisan novi IRI projekt CAAT

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu jedna je od 24 institucije u Hrvatskoj koja je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 20. prosinca 2019. potpisala, a samim tim i službeno započela novi projekt Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv“ pod nazivom…

read more