Sastanak projektnog tima CAAT (17.ožujak 2021.)

U srijedu 17. ožujka 2021. održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG). Na sastanku su sudjelovali projektni partneri: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i tvrtka GEKOM iz Zagreba. Na sastanku su:  predložene…

read more

Održana prva radionica za partnere i dionike CAAT projekta

10. i 11. prosinca 2020. održana je prva (dvodnevna) CAAT radionica za projektne partnere te dionike, javnost i medije putem Google Meet platforme.  10. prosinca održan je prvi dio radionice za projektne partneri na kojemu je sudjelovalo 22 znanstvenika, stručnjaka i suradnika. Cilj je bio potaknuti interno povezivanje projektnih partnera….

read more

Predstavljanje CAAT projekta u sklopu obilježavanja Europske noći istraživača na Sveučilištu u Splitu

U srijedu, 2. prosinca 2020. održana je radionica o razvoju tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda za studente i profesore Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u sklopu obilježavanja Europske noći istraživača u organizaciji Sveučilišta u Splitu.  Na radionici, održanoj putem Zoom aplikacije, sudjelovalo je 30 studenata. Radionicu je vodio doc….

read more

Sastanak projektnog tima CAAT (20. studeni 2020.)

U petak, 20. studenog 2020. održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG). Na sastanku su sudjelovali projektni partneri s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR), predstavnik tvrtke Roterm, te predstavnica tvrtke GEKOM iz Zagreba. Na početku sastanka…

read more

Sastanak projektnog tima CAAT

U petak, 18. rujna 2020. održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), s predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), te predstavnikom tvrtke Roterm. Napravljen je kratak pregled provedenih aktivnosti, s…

read more

CAAT najavljen u kontekstu srodnih projekata u tijeku

U srijedu, 17. lipnja 2020, održana je javna tribina pod nazivom „Voda i klimatske promjene“ u okviru projekta WATERCARE sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u sklopu programa bilateralne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska. Konferencija se održavala tijekom jutra u splitskom hotelu Cornaro, a uz Interreg projekt WATERCARE predstavljen…

read more

Post covid-19 sastanak projektnog tima CAAT

U utorak, 16. lipnja 2020. održan je post covid-19 sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), zajedno sa predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), te s…

read more

Održan prvi online sastanak

U jeku globalne pandemije COVID-19, i CAAT tim je prebacio svoje djelovanje u online izdanje, pa je prvi online sastanak održan 8. travnja 2020 putem Skype platforme. Diskusija je uključivala iduće korake u provedbi, prvenstvo finalizaciju početnog plana nabave, kao i ostale administrativne obveze prema SAFU-u, kratku raspravu o statusu…

read more

Održan sastanak s predstavnicima tvrtke Roterm

U ponedjeljak, 9. ožujka 2020, u uredu prof. Roka Andričevića,  održan je sastanak s predstavnicima tvrtke Roterm d.o.o, koja je odabrana za administrativno vođenje projekta. Na sastanku su usuglašene obaveze i odgovornosti administrativnih voditelja, te dinamika komunikacije i odnosa između korisnika (voditeljske i partnerskih institucija).

read more