Sastanak projektnog tima CAAT (03. ožujak 2023.)

U petak, 03. ožujka 2023., održan je sastanak projektnog tima CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG). Na sastanku su sudjelovali projektni partneri: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR).

Na sastanku su izneseni statusi obrade dosad prikupljenih podataka, planiranje novih terenskih mjerenja koristeći i dovršene driftere, te status javne nabave visokofrekventnog radara. Dogovorene su daljnje aktivnosti kao i njihov vremenski okvir.