Osnovni cilj projekta CAAT je primjena fundamentalnih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja koja će se povezati s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnim vodama Jadranskog mora u svrhu kvantificiranja stvarnog opterećenja na spomenuta vodna tijela te potencijalnih autopurifikacijskih sposobnosti istih. Objedinjavanje navedenih modela/metodologija temelji se na dosadašnjim istraživačkim aktivnostima svih partnera u projektu.

CAAT projekt direktno doprinosi ostvarenju općeg cilja programa ulaganja u znanost i inovacije, a to je Povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u RH. 

Struktura projekta:

CAAT se sastoji od 8 elemenata i 24 aktivnosti koje će sustavno prolaziti kroz industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj prateći TRL (Technology readiness level). Projektni tim se sastoji od konzorcija sljedećih institucija:

Prošireni tim:

  • Slavko Radilović (PMF)