Održan prvi sastanak tima projekta CAAT

U srijedu, 8.siječnja 2020., održan je prvi, “kick-off” sastanak tima projekta CAAT u Vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), zajedno sa predstavnicima partnera – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF). Na sastanku je znanstveni voditelj projekta – prof.dr.sc. Roko Andričević razložio plan i strukturu projekta, te su raspravljani prvi koraci u provedbi samog projekta. Angažman institucije voditelja (FGAG), a pod vodstvom prof. Andričevića, u prvom tromjesečju projekta će se bazirati na uspostavi administrativnih okvira samog projekta uz naglasak na provedbu natječaja za administrativno vođenje projekta, kao i obveze korisnika projekta prema predstavničkom tijelu 2 (PT2) – SAFU. Ostatak istraživačkog tima će se posvetiti detaljnoj analizi i izradi plana istraživanja za pojedine znanstvene zadatke u sklopu projektom predviđenih elemenata.